องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 31 พ.ค. 2564 ]9
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 11 พ.ค. 2564 ]14
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]23
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 20 เม.ย. 2564 ]21
5 ประชาสัมพันธ์การเสียที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 26 ก.พ. 2564 ]13
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 5 ก.พ. 2564 ]40
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 ม.ค. 2564 ]37
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 25 ม.ค. 2564 ]33
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]15
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 15 ธ.ค. 2563 ]69
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 8 ธ.ค. 2563 ]39
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 10 พ.ย. 2563 ]69
14 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]73
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]88
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 24 ก.ย. 2563 ]74
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 24 ส.ค. 2563 ]69
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 10 ส.ค. 2563 ]71
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]98
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 23 ก.ค. 2563 ]67
 
หน้า 1|2|3