องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 25 ส.ค. 2564 ]7
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 ก.ค. 2564 ]11
3 รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 31 พ.ค. 2564 ]16
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 11 พ.ค. 2564 ]13
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 20 เม.ย. 2564 ]14
7 ประชาสัมพันธ์การเสียที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 เม.ย. 2564 ]10
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 26 ก.พ. 2564 ]15
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 5 ก.พ. 2564 ]10
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 ม.ค. 2564 ]10
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 25 ม.ค. 2564 ]10
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]10
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 15 ธ.ค. 2563 ]15
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 8 ธ.ค. 2563 ]11
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 10 พ.ย. 2563 ]11
17 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]14
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]11
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]14
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 24 ก.ย. 2563 ]14
 
หน้า 1|2|3|4