องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]18
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 มี.ค. 2563 ]42
3 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 27 ม.ค. 2563 ]54
4 ให้เจ้าของป้ายและผู้ประกอบกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ยื่นแบบ แจ้งรายการชำระภาษี และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]63
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 17 ก.ย. 2562 ]66
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 29 ส.ค. 2562 ]69
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 7 ส.ค. 2562 ]74
8 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]63
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 ธ.ค. 2561 ]18
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาพัฒนา [ 9 พ.ย. 2561 ]74
11 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]101
12 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]83
13 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]67
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 ต.ค. 2561 ]69
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 28 ก.ย. 2560 ]31
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2560 ]85
17 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2560 ]76
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 16 พ.ค. 2560 ]67
19 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2560 ]100
20 เชิญประชาชนชำระภาษีประจำปี 60 [ 1 ม.ค. 2560 ]88
 
หน้า 1|2