องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 มี.ค. 2563 ]24
2 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 27 ม.ค. 2563 ]38
3 ให้เจ้าของป้ายและผู้ประกอบกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ยื่นแบบ แจ้งรายการชำระภาษี และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]46
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 17 ก.ย. 2562 ]47
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 29 ส.ค. 2562 ]54
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 7 ส.ค. 2562 ]58
7 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]50
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาพัฒนา [ 9 พ.ย. 2561 ]57
9 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]78
10 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]63
11 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]52
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 ต.ค. 2561 ]48
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 28 ก.ย. 2560 ]15
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2560 ]65
15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2560 ]56
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 16 พ.ค. 2560 ]50
17 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2560 ]82
18 เชิญประชาชนชำระภาษีประจำปี 60 [ 1 ม.ค. 2560 ]65
19 สรุป กิจกรรมการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2559 ]66
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี 2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]74
 
หน้า 1|2