องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 47]
 
  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256...[วันที่ 2019-03-29][ผู้อ่าน 218]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา[วันที่ 2019-01-02][ผู้อ่าน 215]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย...[วันที่ 2018-10-28][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอหนองกี่ ร่วมกับ อบต. ทุ...[วันที่ 2018-08-24][ผู้อ่าน 228]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...[วันที่ 2018-08-12][ผู้อ่าน 185]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.องค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2018-08-08][ผู้อ่าน 143]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู...[วันที่ 2018-07-28][ผู้อ่าน 141]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 2018-07-26][ผู้อ่าน 180]
 
  โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 2018-07-24][ผู้อ่าน 162]
 
  โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 145]
 
  แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท...[วันที่ 2017-10-01][ผู้อ่าน 123]
 

หน้า 1|2|3