องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]21
2 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]20
3 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประเภทสามัญ [ 30 มิ.ย. 2563 ]19
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 ม.ค. 2563 ]22
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]20
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) [ 29 พ.ค. 2562 ]71
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]22
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]70
9 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 [ 28 ก.ย. 2560 ]41