องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา