องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 30 ก.ย. 2562 ]47
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]48
3 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]51
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]64
5 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]48
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]49
7 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]51
8 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]49
9 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]50
10 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 [ 14 ก.พ. 2557 ]56