องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]0
2 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]0
3 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]0
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]0
5 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]0
6 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]0
7 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]0
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]0
9 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]1
10 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 5 ธ.ค. 2563 ]1
11 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]1
12 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 30 ก.ย. 2562 ]130
13 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]133
14 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]131
15 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]176
16 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]130
17 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]137
18 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]142
19 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]138
20 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]136
 
หน้า 1|2