องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]12
2 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]12
3 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]10
4 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]12
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]13
6 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]11
7 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]11
8 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงคลังจังหวัด [ 22 ก.พ. 2564 ]10
9 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงสำนักงบประมาณ [ 22 ก.พ. 2564 ]12
10 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงกระทรวงมหาดไทย [ 22 ก.พ. 2564 ]11
11 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงกระทรวงการคลัง [ 22 ก.พ. 2564 ]9
12 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]11
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]11
14 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]10
15 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 5 ธ.ค. 2563 ]11
16 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]11
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 30 ก.ย. 2562 ]11
18 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]10
19 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]12
20 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]15
 
หน้า 1|2