องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 
จิตอาสา อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
 
ในหลวงในดวงใจ - เบิร์ด ธงไชย .