องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ก.ย. 2562 ]28
2 รายงานผลโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]72
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 7 มิ.ย. 2562 ]67
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]67
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]61
6 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝ่อยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]74
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]63
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (รอบ ๑๒ เดือน) [ 2 ก.ค. 2561 ]66
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) รอบที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]70
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) รอบที่ 1 [ 28 เม.ย. 2560 ]64