องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 เม.ย. 2564 ]10
2 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 29 เม.ย. 2564 ]12
3 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 31 มี.ค. 2564 ]12
4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]12
5 รายงานผลโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]16
6 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]13
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ก.ย. 2562 ]15
8 รายงานผลโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]10
9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 7 มิ.ย. 2562 ]16
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]11
11 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]17
12 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝ่อยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]15
13 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]16
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (รอบ ๑๒ เดือน) [ 2 ก.ค. 2561 ]14
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) รอบที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]16
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) รอบที่ 1 [ 28 เม.ย. 2560 ]16