องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]28
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 17 มิ.ย. 2562 ]16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]16
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564 [ 1 ต.ค. 2561 ]81
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]79
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]72
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 6 ก.พ. 2561 ]66
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]77
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา 4 ปี [ 16 พ.ค. 2560 ]69
11 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ม.ค. 2560 ]68
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564 ) [ 31 ต.ค. 2559 ]75
13 แผนดำเนินการประจำปี 2557 [ 17 ก.พ. 2557 ]97