องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]23
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]97
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]84
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 17 มิ.ย. 2562 ]85
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]81
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564 [ 1 ต.ค. 2561 ]163
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]157
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]148
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 6 ก.พ. 2561 ]137
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]151
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา 4 ปี [ 16 พ.ค. 2560 ]141
13 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ม.ค. 2560 ]145
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564 ) [ 31 ต.ค. 2559 ]158
15 แผนดำเนินการประจำปี 2557 [ 17 ก.พ. 2557 ]176