องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.พ. 2561 ]60
2 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ [ 14 ก.ย. 2560 ]57
3 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2560 ]52
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ธ.ค. 2558 ]64
5 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ [ 13 ม.ค. 2558 ]96
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ [ 13 พ.ย. 2557 ]66
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับหลังท่อหมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง [ 27 ส.ค. 2557 ]52
8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายจำนวน ๑ คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 พ.ค. 2557 ]50
9 ประกาศจ้างเหมารถปรับอากาศพิเศษแบบ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง [ 2 พ.ค. 2557 ]50
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลหมู่ที่ 1,และหมู่ที่ 3 [ 30 เม.ย. 2557 ]48
11 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล หมู่่ที่ 1 บ่้านสระหลวงและหมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]66
12 ประกาศโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2557 [ 26 มี.ค. 2557 ]50
13 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]62