องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]10
2 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]14
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 31 ส.ค. 2563 ]14
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 17 ส.ค. 2563 ]10
5 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]9
6 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 28 ก.พ. 2563 ]9
7 การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]10
8 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1วันที่ 24 กันยายน 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]13
9 การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]12
10 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]10
11 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]14
12 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 15 มิ.ย. 2562 ]9
13 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]9
14 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 15 พ.ย. 2561 ]14