องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

สินค้าโอท็อป

โอทอป เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก.
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์ มผช. : 208/2546
ระดับ 4 ดาว : (ปี 2549)
สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานสุขสำราญ
47 หมู่ 7 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
ติดต่อ : คุณสุวัฒน์ อยู่แท้กูล โทร : 044 641747, 08 9286 3944