องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


จดหมายข่าว


งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

2021-10-01
2021-09-22
2021-06-09
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-08
2021-01-01
2020-03-27
2020-01-07
2019-10-01