องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


กิจกรรมเแลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชมน์พรรษา 3 มิถุนายน 2564


โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

1 กิจกรรมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ โต้ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะ

2 กิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล

3 กิจกรรมลงนามถวายพระพรฯออนไลน์

3 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน

โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของ จากบริษัท สุพลชัยฟาร์ม จำกัด

2021-06-09
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-08
2021-01-01
2020-03-27
2020-01-07
2019-10-01
2019-03-29
2019-01-02