องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ร่วมมือหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยการตั้งด่านบริการประชาชน โดยได้ตั้งด่านในจุดเสี่ยงของพื้นที่ตำบล เป็นในเรื่องมาตรการ สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ เข็มขัดนิรภัย และไม่ขับรถเร็ว เป็นต้น บริเวณถนนสายหนองกี่-ลำปลายมาศ บ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
2021-06-09
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-08
2021-01-01
2020-03-27
2020-01-07
2019-10-01
2019-03-29
2019-01-02