องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา


เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือนและที่ดิน และป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ยื่นแบบแจ้งรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
2021-10-01
2021-09-22
2021-06-09
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-08
2021-01-01
2020-03-27
2020-01-07
2019-10-01