องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา


เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือนและที่ดิน และป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ยื่นแบบแจ้งรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
2020-03-27
2019-03-29
2019-01-02
2018-10-28
2018-10-01
2018-08-24
2018-08-12
2018-08-08
2018-07-28
2018-07-26