องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาได้ดำเนินการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้พสกนิกร ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภัคดีถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
2020-03-27
2019-03-29
2019-01-02
2018-10-28
2018-10-01
2018-08-24
2018-08-12
2018-08-08
2018-07-28
2018-07-26