องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา28 กรกฎาคม 2651


กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา28 กรกฎาคม 2651 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาณ  ที่หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2651
2020-03-27
2019-03-29
2019-01-02
2018-10-28
2018-10-01
2018-08-24
2018-08-12
2018-08-08
2018-07-28
2018-07-26