องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561


โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ โดยโครงการมีการแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนไปถวายยังวัดสระหลวง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง อบต. และยังมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
2020-03-27
2019-03-29
2019-01-02
2018-10-28
2018-10-01
2018-08-24
2018-08-12
2018-08-08
2018-07-28
2018-07-26