องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 


โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอหนองกี่ ร่วมกับ อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา 23 สค. 2561


โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอหนองกี่ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ณ วัดโนนทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายอำเภอหนองกี่เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งมีการจัดแสดงสินค้า OTOP และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านโดยมีการมอบถุงยังชีพจากกิ่งกาชาติอำเภอหนองกี่และถุงยังชีพจาก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า๗๐๐ คน
2020-03-27
2019-03-29
2019-01-02
2018-10-28
2018-10-01
2018-08-24
2018-08-12
2018-08-08
2018-07-28
2018-07-26