องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
 
ชาวศิวิไลซ์
 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี65
 
จิตอาสา อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
 
ในหลวงในดวงใจ - เบิร์ด ธงไชย .