องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 16]
 
  เพิ่มช่องทางในการเช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี...[วันที่ 2024-01-30][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทุ่งกระตาดพัฒ...[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 37]
 
  5 ธันวาคม “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลท...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชาสัมพันธ์...เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustain...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน การทำขนมใส่ไส้มะพร้าว โคร...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 102]
 
  โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาช...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและ...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับประชาชน ป...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 69]
 
  หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ให้กับสถานศึกษา...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี2566 วันท...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 102]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9