องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 ม.ค. 2566 ]14
2 บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานภาษี [ 9 ม.ค. 2566 ]8
3 หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ดิน [ 9 ม.ค. 2566 ]4
4 แบบพิมพ์จดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ม.ค. 2563 ]246
5 แบบคำร้องทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ม.ค. 2563 ]241
6 หนังสือมอบอำนาจงานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ม.ค. 2563 ]238
7 แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ม.ค. 2563 ]236
8 แบบคำร้องศูนย์ดำรงค์ธรรม [ 2 ม.ค. 2560 ]237
9 แบบคำร้องทั่วไป [ 1 ม.ค. 2560 ]288