องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน [ 16 ส.ค. 2566 ]5
2 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2566 ]7
3 รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]4
4 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]160
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการลดใช้พลังงานขององคืการบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา รอบ12เดือน (กันยายน2563ถึงสิงหาคม2564) [ 17 ก.ย. 2564 ]200
6 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 เม.ย. 2564 ]248
7 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 29 เม.ย. 2564 ]241
8 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 31 มี.ค. 2564 ]247
9 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]250
10 รายงานผลโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]274
11 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]243
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ก.ย. 2562 ]238
13 รายงานผลโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]294
14 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 7 มิ.ย. 2562 ]302
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]242
16 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]243
17 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝ่อยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]325
18 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]237
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (รอบ ๑๒ เดือน) [ 2 ก.ค. 2561 ]255
20 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) รอบที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]306
 
หน้า 1|2