องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]238
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 1 ก.ย. 2563 ]236
4 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]241
5 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]239
6 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประเภทสามัญ [ 30 มิ.ย. 2563 ]246
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 ม.ค. 2563 ]246
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]290
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) [ 29 พ.ค. 2562 ]227
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]246
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]257
12 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 [ 28 ก.ย. 2560 ]250