องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 เม.ย. 2566 ]71
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 20 เม.ย. 2564 ]249
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนํ้า หน้าวัดโนนงิ้ว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]290
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองเศรษฐี หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]265
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก ตาปู่บ้านศริสง่า หมู่ที 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]262
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]388
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบสทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้างซ่อมแซมถนนสูกรังหมู่ที 5บ้านเสือชะเง้อ(สายประปา)โคยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]308
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หยู่ที่ 3 บ้านโนนทอง (สายลานมัน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]377
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง (สายฟาร์มไก่) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]294
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]291
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรึ๋อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง เส้นท้ายทุ่ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]303
13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.พ. 2561 ]218
14 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ [ 14 ก.ย. 2560 ]292
15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2560 ]275
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ธ.ค. 2558 ]356
17 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ [ 13 ม.ค. 2558 ]338
18 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ [ 13 พ.ย. 2557 ]346
19 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับหลังท่อหมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง [ 27 ส.ค. 2557 ]301
20 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายจำนวน ๑ คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 พ.ค. 2557 ]231
 
หน้า 1|2