องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 20 เม.ย. 2566 ]60
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]53
3 รายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]47
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]148
5 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]147
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]144
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 4 ม.ค. 2564 ]233
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]243
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [ 10 ก.ค. 2563 ]254
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]237
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 61 [ 28 ก.ย. 2561 ]237
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.2 [ 19 ก.ย. 2561 ]256
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโนนสีทอง [ 7 ส.ค. 2561 ]314
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมนม ศพด.1 [ 8 พ.ค. 2561 ]238