องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]5
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]4
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]4
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]4
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]4
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]4
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]4
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]39
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]41
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]38
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 22 ส.ค. 2565 ]36
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]37
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]44
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]39
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]44
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]40
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]40
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ครั้งแรก 30 ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]37
19 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]217
20 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]227
 
หน้า 1|2