องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวขวัญใจ เต้นปักษี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร.084-730-9855