องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลหนองกี่เมื่อปี 2528 โดยเรียกชื่อตำบลตามชื่อทุ่งนาที่อยู่ในพื้นที่ เป็นทุ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ชื่อทุ่งกระตาด

 

http://www.thaitambon.com/tambon/images/icdocarr.gif สภาพทั่วไปของตำบล :

ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนามีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและมีบางส่วนเป็นที่ราบสูง

http://www.thaitambon.com/tambon/images/icdocarr.gif อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บุกระสัง และ ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนระอาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หูทำนบ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/images/icdocarr.gif ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนผัก ค้าขาย
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม

http://www.thaitambon.com/tambon/images/icdocarr.gif ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1.วัดโนนทอง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

3.สำนักสงฆ์ทุ่งรวงทอง