องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายขันติ แก้วงา
ประธานสภา อบต.
โทร.081-976-4231


นายเลี่ยม ดากลาง นายคมสัน กุลไกรจักร
รองประธานสภา อบต. ปลัด อบต. เลขานุการสภา อบต.
โทร.088-725-0398
โทร.063-939-9561


ร้อยตำรวจตรี วัชรชัย ธีรวิโรจน์
นายสายัณ สีบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง
โทร.086-648-6917
โทร.093-105-4305


นายสมส่วน สกุลกัมปนาท นายชาตรี นาคมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่4 บ้านศรีสง่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ
โทร.064-908-4044 โทร.087-915-7542


นายชัยพัฒน์ สุวรรณเพชร
นายเลี่ยม ดากลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่7 บ้านสุขสำราญ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง

โทร.081-069-1895
โทร.088-725-0398


นายขันติ แก้วงา
 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง
โทร.081-976-4231