องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.


 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210
 โทรศัพท์  0-4464-1512, 0-4464-1513   โทรสาร 0-4464-1513