องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนของอบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
       องค์การบิหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประกอบด้วย บ้านเรือนประชาชนจำนวน 7 หมู่บ้าน โรงเรียน 1 แห่ง วัดแ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
       คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส  เพื่อความเป็...
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
       องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสาธารณะและบริเวณโดยรอบอาคารทำการฯ โดยมีนายก องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยประธานสภาฯสมาชิกสภาฯผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้น...
 
  โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐“เข้าพรรษานี้ ชวนครอบครัวเลิกเหล้า”
       กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้จัดทำโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐“เข้าพรรษานี้ ชวนครอบครัวเลิกเหล้า” ในเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๐&n...
 
   
 
 
 
ในหลวงในดวงใจ - เบิร์ด ธงไชย .