ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอทหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์