องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนของอบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 10 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 10 คน
เดือนนี้ 98 คน
ปีนี้ 36344 คน
ทั้งหมด 42094 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (22-01-57)


  โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
       วันที่ 7 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุขึ้น โดยในงานได้จัดให้มีการเชิญผู้สูงอายุในตำบลฯมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยได้รับเกีรยติจาก...
 
  กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
       โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10/2559
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2558 ณ องค์การบิหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘
       กิจกรรมวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๙ เมษายน ๕๘
กิจกรรมในงานอาทิ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ท่านนายอำเภอหนองกี่ให้เกีย...
 
  โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน
       องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ร่ววมกับ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดงานโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนวงดนตรีจาด ห...
 
   
 
 
 
ในหลวงในดวงใจ - เบิร์ด ธงไชย .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ระบบ KM laas
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
สำนักงาน จ.ส.ท.
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.ฌ.
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ