วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 220V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง